background

Kurumsal

Değerlerimiz

Düstur edindiğimiz temel değerlerimiz sabittir ve değişmezdir.
Bu değerler aile samimiyeti içindeki birlik ve beraberlik anlayışımızı güçlendiren,
tutarlı hareket etmemizi sağlayan ve
geleceği hedefleyen büyüme stratijilerimizin gerçekleşmesini mümkün kılar.

Müşteri Önceliğimizdir Bütünlük Açık ve Anlaşılırlık Takım Ruhu Bağımsızlık
Çalışan ve Müşteri Odaklılığı Güvenilirlik Adil Olmak İnsana Saygılı Tüm Birey, İs Ahlaki ve değerlere saygılı
Üstün ş Ahlakı Devamlılık Dürüstlük Eğitimli İnsan Kaynağı Yerel ve Uluslararası değerler ve standartlara tam bağlı
İyi Niyetli Saygınlık Hizmet Odaklılık Tarafsızlık Sağlık ve Güvenlikle ilgili görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz

Başarımız değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkmamızdan kaynaklanmaktadır. 

Kurumsal kültürümüzün ana omurgasını; 

Liderlik (Leadership), Dürüstlük (Integrity), Esneklik (Flexibility) ve Verimlilik (Efficiency) oluşturmaktadır.